Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, 2024

Η AVRAMAR ανακοινώνει το διορισμό του Eugenio Meschini στο ρόλο του Group CEO.

Ο κ. Meschini θα αντικαταστήσει τον Thor Talseth, ο οποίος θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κ. Meschini διαθέτει πλούσια εμπειρία με αποδεδειγμένο ιστορικό συνεργασίας με την AMERRA Capital Management LLC και την πολυεθνική Cargill, Inc. Πιο πρόσφατα, ο κ. Meschini ήταν Διευθύνων Σύμβουλος στην AMERRA όπου επέβλεπε μια σειρά από επενδυτικές θέσεις της AMERRA.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στον Thor Talseth, ο οποίος οδήγησε την επιχείρησή μας σε δύσκολους καιρούς και κατάφερε να καθιερώσει μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την εταιρία να προχωρήσει.