Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, 2023

Η AVRAMAR ήταν ο ασημένιος χορηγός της Συνόδου Κορυφής για τους Βιώσιμους Ωκεανούς (SOS) στις 17-18 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη που φιλοξενήθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ωκεανών.

Ο Group CEO της AVRAMAR, Thor A Talseth, ήταν βασικός ομιλητής στο «Ocean Executive Forum: The Signature SOS Multi-Sector Panel of CEOs», αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε το βιώσιμο μέλλον του περιβάλλοντος των ωκεανών.

Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου από τη ναυτιλία, τα λιμάνια, την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια, την ενέργεια, τον τουρισμό, τη θαλάσσια τεχνολογία, ενώ έφερε σε επαφή διεθνές επενδυτές και τραπεζικά στελέχη.

Ως ηγέτης του κλάδου, η AVRAMAR αναλαμβάνει την ευθύνη της αντιμετώπισης της υγείας των ωκεανών και των αλληλένδετων ζητημάτων του κλίματος και της βιοποικιλότητας.

Η χορηγία αυτού του μοναδικού συνεδρίου για τους ωκεανούς είναι μία από τις πρωτοβουλίες της AVRAMAR να καταδείξει την σημασία της ανάληψης ευθύνης από τον ιδιωτικό τομέα για τη φροντίδα του περιβάλλοντος και τον σεβασμό στη φύση.