Παρασκευή 27 Οκτωβρίου, 2023

Η AVRAMAR, σε συνεργασία με την Eurosea και τη Mowi, ξεκίνησε ένα νέο έργο παρακολούθησης με στόχο τη βελτίωση των βιώσιμων πρακτικών υδατοκαλλιέργειας μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένης τεχνολογίας και επιστημονικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, η AVRAMAR εντάχθηκε στο WP6 Ocean Health Demonstrator του έργου EuroSea, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις θαλάσσιες συνθήκες σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στο El Campello της Ισπανίας και στο νησί Deenish της Ιρλανδίας.

Η συνεργασία, η οποία αποτελεί μέρος του Έργου EuroSea Horizon 2020, είναι μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν και να προωθήσουν βιώσιμες πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Για να επιτευχθεί αυτό, προηγμένες σημαδούρες εξοπλισμένες με αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας, έχουν αναπτυχθεί στις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον, βοηθώντας επιστήμονες και ειδικούς να αποκτήσουν γνώσεις για τη συμπεριφορά και τις συνθήκες του ωκεανού.

Με τη συνεργασία και τη χρήση ενός καινοτόμου τρόπου τεχνολογίας, οι εταίροι του έργου στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι η υδατοκαλλιέργεια, ένας βασικός τομέας στη βιομηχανία τροφίμων, πραγματοποιείται με υπευθυνότητα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτές τις σημαδούρες θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος αλλά και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές υδατοκαλλιέργειας. Ουσιαστικά, το έργο προσπαθεί να προστατεύσει το ωκεάνιο περιβάλλον υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Η Andrea Viken, Sustainability Manager της AVRAMAR, δήλωσε σχετικά με τη συμμετοχή της AVRAMAR στο έργο Eurosea: «Στην AVRAMAR, έχουμε μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση για την υδατοκαλλιέργεια, η οποία υπογραμμίζεται περαιτέρω από την τρέχουσα συνεργασία μας με την Eurosea και τη Mowi. Μέσω των κοινών προσπαθειών μας, θα ενσωματώνουμε την προηγμένη τεχνολογία και την επιστημονική έρευνα για την ενίσχυση των βιώσιμων πρακτικών. Η δέσμευσή μας είναι σταθερή: να συγκεντρώσουμε πολύτιμες γνώσεις, να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να συμβάλουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.»

Ο Thor Talseth, Group CEO της AVRAMAR σχολίασε για τη συνεργασία: «Μέσω αυτού του έργου, η AVRAMAR τοποθετείται στην πρώτη γραμμή της συλλογής ωκεανογραφικών δεδομένων, επιτρέποντας ολοκληρωμένη ανάλυση που θα συνεισφέρει πολύτιμες γνώσεις στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Αυτή η πρωτοβουλία όχι μόνο καταδεικνύει την αφοσίωση της AVRAMAR στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, αλλά υπογραμμίζει επίσης έναν από τους στρατηγικούς μας πυλώνες «Leading with care». Πιστεύω ότι το όραμά μας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, σε συνδυασμό με την καινοτόμο προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε αυτή τη συνεργασία, αντανακλά την αφοσίωσή μας στη δημιουργία ενός θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον, την κοινωνία και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.»

Σχετικά με το EuroSea

Το EuroSea είναι μια Δράση Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποστήριξη της εμβληματικής πρωτοβουλίας του G7 Future of Seas and Oceans. Το έργο εργάζεται για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος παρατήρησης και πρόβλεψης ωκεανών σε παγκόσμιο πλαίσιο, φέρνοντας σε επαφή βασικούς ευρωπαίους φορείς παρατήρησης και πρόβλεψης ωκεανών με χρήστες ωκεανογραφικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο EuroSea επικεντρώνεται στις λειτουργικές υπηρεσίες, την υγεία των ωκεανών και το κλίμα.

Σχετικά με το WP6 Ocean Health Demonstrator του έργου EuroSea

Πρόκειται για μια συνεργασία της EuroSea με το Marine Institute, το Ισπανικό Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο (CSIC), της AVRAMAR, της Mowi Ireland και της Xylem/Aanderaa Data Instruments. Η συγκεκριμένη συνεργασία που αφορά το Θαλάσσιο Παρατηρητήριο, αναπτύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος του WP6 Ocean Health Demonstrator του έργου EuroSea “Improving and integrating the European Ocean Observing and Forecasting System”. Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Horizon 2020» της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 862626.

Το portal παρακολούθησης ανοιχτής πρόσβασης της Eurosea Marine: https://eurosea.marine.ie/