Ποu βρίσκονται οι πελάτες μας

Έχουμε χτίσει συνεργασίες με πελάτες σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι πελάτες μας καλύπτουν όλο το φάσμα, από λιανέμπορους και χονδρέμπορους στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική, μέχρι συνοικιακούς ιχθυοπώλες

Είναι η αφοσίωσή μας σε εσάς, τον πελάτη μας, που μας εμπνέει να υπερέχουμε σε όλα όσα κάνουμε, και να παρέχουμε με συνέπεια τα premium προϊόντα που περιμένετε από εμάς. Μέσα από την καινοτομία και την αφοσίωση, καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών μας με νέα προϊόντα, προωθητικές ενέργειες και διευρυμένη γεωγραφική διαθεσιμότητα.

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣ

Κάντε κλικ για να ανακαλύψετε

Έρευνα και ανάπτυξη

Καινοτομούμε διαρκώς ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να ηγούμαστε της Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας. Αυτός είναι ο λόγος που επενδύουμε στην προηγμένη έρευνα και την ανάπτυξη. Συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και εργαστήρια, εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες τεχνικές και εργαλεία, για να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα του γόνου και των ψαριών μας και να εισάγουμε νέα προϊόντα στην αγορά.

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί

Στις 10 σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σε Ελλάδα και Ισπανία παράγονται περισσότερα από 245 εκατομμύρια ιχθύδια τον χρόνο. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις βρίσκονται τα εκκολαπτήρια και η προπάχυνση καθώς και πρωτοποριακά προγράμματα επιλογής και εκτροφής των γεννητόρων.

Παραγωγή ιχθυοτροφών

Οι τρεις μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών μας στην Ελλάδα εξειδικεύονται στις βασικές φόρμουλες ενώ η παραγωγική τους δυναμική ξεπερνά τους 170.000 τόνους ετησίως. Εδώ αναπτύσσουμε και παράγουμε ιδανικές τροφές για κάθε είδος που εκτρέφουμε, ενώ συνεχίζουμε να ερευνούμε προηγμένες φόρμουλες που θα βελτιώσουν τα ψάρια μας, την ευζωία τους και τη συνολική τους απόδοση.

Μονάδες εκτροφής

Οι μονάδες εκτροφής μας απλώνονται στο Ιόνιο και στο Αιγαίο Πέλαγος στην Ελλάδα, στη Μεσογειακή ακτή της Ισπανίας και στις Καναρίους Νήσους. Ως το 2025, θα έχουμε επεκτείνει σημαντικά τη δυναμικότητα της βιομάζας και θα έχουμε εκσυγχρονίσει όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας. Επενδύουμε σε νέα σκάφη, συστήματα ταΐσματος με φορτηγίδα, κάμερες που παρακολουθούν τα ψάρια μας, αισθητήρες που παρακολουθούν και ελέγχουν την ποιότητα του νερού, βελτιωμένα εμβόλια και την εκπαίδευση και ανάπτυξη για κάθε μέλος της ομάδας μας.

Κάθε βελτίωση που κάνουμε, γίνεται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της βραβευμένης ποιότητας των ψαριών μας, της γεύσης και της φρεσκότητας, για την προσφορά καλύτερων ευκαιριών στους εργαζομένους μας και για την ενίσχυση των προγραμμάτων βιωσιμότητας και ευζωίας των ψαριών.

Μεταποίηση & συσκευασία

Οι σύγχρονες μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας μας βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας και της Ισπανίας. Εκεί, αξιολογούμε, συσκευάζουμε και μεταφορτώνουμε ολόκληρα, καθαρισμένα, καθώς και φιλεταρισμένα ψάρια που παραδίδουμε στους πελάτες μας, μερικές μόνο ώρες μετά την εξαλίευση, διατηρώντας την απαράμιλλη φρεσκότητά τους.

Επιλέγοντας με προσοχή τους συνεργάτες μας, είμαστε σε θέση να εφαρμόζουμε εξειδικευμένες τεχνικές συσκευασίας για τον καταναλωτή, όπως MAP και skin pack, ανταποκρινόμενοι στις προδιαγραφές των πελατών μας.

Καθώς αναπτύσσουμε τα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις προηγμένης τεχνολογίας εγκαταστάσεις μας, ώστε να αυξήσουμε την παραγωγική μας ικανότητα και να εισάγουμε καινοτομίες στην αγορά.

Map Spain Hatcheries
Map Spain Hatcheries
Map Spain Hatcheries
Map Spain Packing
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Map Spain Hatcheries
Map Greek Hatcheries
Map Greek Hatcheries
Map Greek Feed
Map Greek Packing
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ