η στρατηγική μας

Για την υλοποίηση της αποστολής μας, εστιάζουμε σε τρεις επιχειρησιακούς τομείς: τον εμπορικό, τον επιχειρησιακό και της κοινωνικής ευθύνης.
Η επίτευξη της επιτυχίας στους τομείς αυτούς στηρίζεται σε επτά βασικούς πυλώνες που μας καθοδηγούν.

Πατήστε για να ανακαλύψετε

Εμπορικοί πυλώνες

Λειτουργικοί πυλώνες

Πυλώνας κοινωνικής υποχρέωσης

 • 01

  Εδραίωση της θέσης μας ως ο καλύτερος προμηθευτής τσιπούρας και λαβρακιού παγκοσμίως

 • 02

  Ενίσχυση των προϊόντων προστιθέμενης αξίας

 • 03

  Εξερεύνηση και επέκταση σε νέες αγορές για τον κρανιό και το φαγκρί

 • 04

  Ηγετική ανάπτυξη της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας

 • 05

  Βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της αξιακής αλυσίδας

 • 06

  Καθιέρωση της θέσης μας ως η #1 επιλογή φρεσκότητας

 • 07

  Βιώσιμη λειτουργία και πλήρη κάλυψη πιστοποιήσεων σε όλες τις γραμμές παραγωγής μας