Ως ηγέτιδα εταιρία της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές στη λειτουργία μας. Στην AVRAMAR είμαστε περήφανοι που είμαστε μέρος της λύσης.

Η AVRAMAR δεσμεύεται να παράγει υγιή ψάρια σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. Σε συνεργασία με ενώσεις παραγωγών, κυβερνητικούς φορείς, εμπειρογνώμονες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ΜΚΟ, η AVRAMAR συμμετέχει ενεργά σε έργα για την ενίσχυση και την ανάπτυξη νέων κατευθυντήριων γραμμών για την καλή διαβίωση των ψαριών για τη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.

Αναγνωρίζουμε ότι η αλίευση είναι μία από τις πιο ευαίσθητες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα πιο αποτελεσματικό και ήπιο σύστημα για την ελαχιστοποίηση του στρες στα ψάρια κατά τη διάρκεια της αλίευσης. Η ηλεκτρική αναισθητοποίηση θεωρείται η πιο αποτελεσματική μέθοδος, καθώς προκαλεί απώλεια συνείδησης σε περισσότερο από το 95% των ψαριών σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο.

Ως μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Ισπανικής Ένωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (APROMAR) και μέλος της  Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), συνεργαζόμαστε με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να εντοπίσουμε τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές καλής μεταχείρισης των ζώων για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια προς μια υπεύθυνη και βιώσιμη κατεύθυνση.  

Αφοσιωμένη στη διαφάνεια και την ενίσχυση της καλής διαβίωσης των ψαριών, η AVRAMAR δεσμεύεται να εφαρμόσει ηλεκτρική αναισθητοποίηση σε όλες τις φάρμες στην Ισπανία και σε περισσότερο από το 50% της παραγωγής στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2027. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε συστηματικά στην εγκατάσταση νέων συστημάτων αναισθητοποίησης, διασφαλίζοντας σταδιακά την πλήρη λειτουργική ενοποίηση σε όλες τις φάρμες μας. Επιπλέον, μέσω της  υλοποίησης εκτεταμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στόχος μας είναι να καθιερώσουμε πρωτοποριακές πρακτικές αλίευσης ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και διασφαλίζοντας ότι ο σωστός χειρισμός των ψαριών είναι σύμφωνος με τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ψαριών. Επί του παρόντος, στην Ελλάδα, διαθέτουμε δύο ηλεκτρικά συστήματα αναισθητοποίησης. 

Θα υποβάλλουμε ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, καθώς και θα ενσωματώνουμε νέα επιστημονικά στοιχεία και τεχνολογικές καινοτομίες που βελτιώνουν την καλή μεταχείριση των ζώων. 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

– ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε στοχεύσει σε έξι βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων μας, που προσφέρουν ευκαιρίες για την αύξηση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της απόδοσης. Η επίτευξη απτών βελτιώσεων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς θα παράσχει θετικά αποτελέσματα για τις κοινότητες μας, τα ψάρια μας και τον πλανήτη μας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

Οι προσπάθειές μας στην Έρευνα & Ανάπτυξη εστιάζουν στη μείωση των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων που χρησιμοποιούμε. Τα ιχθυάλευρα και το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιούμε προέρχονται αυστηρά μόνο από πιστοποιημένα αποθέματα και δεν περιλαμβάνουν ποτέ απειλούμενα είδη ή είδη παράνομης αλιείας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Αξιοποιούμε την καινοτομία και την τεχνολογία για να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες στις μονάδες μας, στους κλωβούς, στην παρακολούθηση και στην εξαλίευση των ψαριών μας.  Διασφαλίζουμε πως όλα τα νεαρά ψάρια μας εμβολιάζονται και παρακολουθούνται στενά ώστε να μειωθεί σημαντικά η ανάγκη για χρήση αντιβιοτικών και να παραμένουν υγιή καθώς αναπτύσσονται.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες κατά GlobalG.A.P., μια από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνείς πιστοποιήσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπρόσθετα, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας προς πιστοποιήσεις εξωτερικών φορέων, επεκτείνουμε τη διαπίστευση Aquaculture Stewardship Council (ASC) με στόχο την πιστοποίηση περισσότερων μονάδων με ASC, η οποία είναι το «χρυσό» πρότυπο πιστοποίησης για την Τσιπούρα, το Λαβράκι και τον Κρανιό.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Παρόλο που η ιχθυοκαλλιέργεια έχει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλους κλάδους ζωικής παραγωγής, το 2019 πήραμε την πρωτοβουλία να υπολογίσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των δικών μας Ισπανικών μονάδων εκτροφής. Οι υπολογισμοί μας έδειξαν πως η παραγωγή ενός κιλού ψάρια παρήγαγε 2.3 κιλά CO²-eq. Έχοντας αυτήν την πληροφορία, είμαστε σε θέση να στοχεύσουμε για μείωση του αριθμού αυτού, πετυχαίνοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη σταθεροποίηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, μέσω της υπεύθυνης προμήθειας ιχθυοτροφών και ιχθυελαίων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Υιοθετούμε την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας  μειώνοντας, ανακυκλώνοντας και επαναχρησιμοποιώντας τα απόβλητά μας όπου είναι εφικτό. Παρακολουθούμε την ποιότητα του νερού και των ιζημάτων διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στην AVRAMAR, οι εργαζόμενοι μας είναι στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Στοχεύουμε να είμαστε η πρώτη επιλογή εργοδότη για τους εργαζομένους μας, όπου κι αν βρίσκονται, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες εργασίας και δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια τους. Η ευημερία των εργαζομένων μας είναι πρωταρχικός μας στόχος.

Boat on the sea
Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

H αποστολή μας “Better Fish, Better Lives” αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας για έναν Καλύτερο Πλανήτη για ένα Καλύτερο Μέλλον, για τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τα ψάρια μας, τους ωκεανούς και τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Καθιερώνοντας τα ουσιαστικά μας θέματα στον πυρήνα της πορείας μας προς τη βιωσιμότητα, διασφαλίζουμε ότι εστιάζουμε στους τομείς όπου έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο περιβάλλον, τους ανθρώπους και την οικονομία. Επιπλέον, ευθυγραμμίζοντας την πορεία μας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, ενισχύουμε την πορεία μας προς τη βιωσιμότητα σύμφωνα με παγκοσμίως αναγνωρισμένα σημεία αναφοράς. Τα υψηλότερα πρότυπα στην ασφάλεια των τροφίμων, την περιβαλλοντική και κοινωνική διαχείριση των προϊόντων μας αποδεικνύονται από τις πιστοποιήσεις τους: ASC, GlobalG.A.P, IFS και BRC.

«Βουτήξτε» στο ταξίδι μας προς τη βιωσιμότητα μέσα από την έκθεσή μας παρακάτω.

ASC 2022 REPORT
AVRAMAR 2022 SUSTAINABILITY REPORT

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεγαλώνουμε τα ψάρια μας σεβόμενοι το φυσικό τους περιβάλλον. Οι προηγμένες και σύγχρονές τεχνικές εκτροφής δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ιχθυφόρτιση, στην ποιότητα του νερού καθώς και στη διασφάλιση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής με τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουμε με συνέπεια τα πιο φρέσκα και θρεπτικά ψάρια της Μεσογείου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

Η προσοχή στη λεπτομέρεια περιλαμβάνει την καθημερινή ανάλυση του νερού, την περιβαλλοντική παρακολούθηση του βένθους των μονάδων μας καθώς και έλεγχο κάθε συστατικού των ιχθυοτροφών μας – η σχολαστική εξέταση κάθε λεπτομέρειας των παραγωγικών διαδικασιών μας συμβάλει στη μεγάλη εικόνα της ευθύνης και της βιωσιμότητας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας με τη λογική της κυκλικής οικονομίας, βασιζόμενοι στο τρίπτυχο Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση (3Rs= Reduce, Reuse, Recycle).