Καθώς αυξάνει διαρκώς ο πληθυσμός της γης και μειώνονται, αργά αλλά σταθερά, τα αποθέματα άγριων ψαριών, η ιχθυοκαλλιέργεια αναδεικνύεται ως η καλύτερη προσέγγιση για να διασφαλιστεί μια συνεπής και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσφορά ποιοτικών ψαριών. εχει επίσης τις λιγότερες επιπτώσεις στο κλίμα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ζωικές παραγωγές.

Στην AVRAMAR είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος της λύσης απέναντι στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.  Ως ηγέτιδα εταιρεία της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ακολουθώντας μια επιχειρηματική στρατηγική που δεσμεύεται να χρησιμοποιεί βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές υδατοκαλλιέργειας. Αυτή η δέσμευση είναι προς τους πελάτες μας, την κοινότητά μας και τον πλανήτη μας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ

– ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Έχουμε στοχεύσει σε έξι βασικούς πυλώνες των δραστηριοτήτων μας, που προσφέρουν ευκαιρίες για την αύξηση της βιωσιμότητας και τη βελτίωση της απόδοσης. Η επίτευξη απτών βελτιώσεων σε καθέναν από αυτούς τους τομείς θα παράσχει θετικά αποτελέσματα για τις κοινότητες μας, τα ψάρια μας και τον πλανήτη μας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ

Οι προσπάθειές μας στην Έρευνα & Ανάπτυξη εστιάζουν στη μείωση των ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων που χρησιμοποιούμε. Τα ιχθυάλευρα και το ιχθυέλαιο που χρησιμοποιούμε προέρχονται αυστηρά μόνο από πιστοποιημένα αποθέματα και δεν περιλαμβάνουν ποτέ απειλούμενα είδη ή είδη παράνομης αλιείας.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΖΩΙΑΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Αξιοποιούμε την καινοτομία και την τεχνολογία για να βελτιώνουμε διαρκώς τις διαδικασίες στις μονάδες μας, στους κλωβούς, στην παρακολούθηση και στην εξαλίευση των ψαριών μας.  Διασφαλίζουμε πως όλα τα νεαρά ψάρια μας εμβολιάζονται και παρακολουθούνται στενά ώστε να μειωθεί σημαντικά η ανάγκη για χρήση αντιβιοτικών και να παραμένουν υγιή καθώς αναπτύσσονται.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες κατά GlobalG.A.P., μια από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνείς πιστοποιήσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Επιπρόσθετα, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας προς πιστοποιήσεις εξωτερικών φορέων, επεκτείνουμε τη διαπίστευση Aquaculture Stewardship Council (ASC) με στόχο την πιστοποίηση περισσότερων μονάδων με ASC, η οποία είναι το «χρυσό» πρότυπο πιστοποίησης για την Τσιπούρα, το Λαβράκι και τον Κρανιό.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Παρόλο που η ιχθυοκαλλιέργεια έχει τις χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από όλους κλάδους ζωικής παραγωγής, το 2019 πήραμε την πρωτοβουλία να υπολογίσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των δικών μας Ισπανικών μονάδων εκτροφής. Οι υπολογισμοί μας έδειξαν πως η παραγωγή ενός κιλού ψάρια παρήγαγε 2.3 κιλά CO²-eq. Έχοντας αυτήν την πληροφορία, είμαστε σε θέση να στοχεύσουμε για μείωση του αριθμού αυτού, πετυχαίνοντας τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Είμαστε αφοσιωμένοι στη σταθεροποίηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, μέσω της υπεύθυνης προμήθειας ιχθυοτροφών και ιχθυελαίων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Υιοθετούμε την προσέγγιση της κυκλικής οικονομίας  μειώνοντας, ανακυκλώνοντας και επαναχρησιμοποιώντας τα απόβλητά μας όπου είναι εφικτό. Παρακολουθούμε την ποιότητα του νερού και των ιζημάτων διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος χώρου.

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Στην AVRAMAR, οι εργαζόμενοι μας είναι στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Στοχεύουμε να είμαστε η πρώτη επιλογή εργοδότη για τους εργαζομένους μας, όπου κι αν βρίσκονται, παρέχοντας ιδανικές συνθήκες εργασίας και δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια τους. Η ευημερία των εργαζομένων μας είναι πρωταρχικός μας στόχος.

Boat on the sea

Η στρατηγική αειφορίας και βιωσιμότητας μας (ESG) καθοδηγείται από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους βασίζουμε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Η δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα, μας ώθησε στην επίτευξη πιστοποίησης μονάδων εκτροφής από διεθνώς αναγνωρισμένα, παγκόσμια πρότυπα βιωσιμότητας, όπως το Global G.A.P., το Friend of the Sea και, πρόσφατα, το Aquaculture Stewardship Council (ASC). Το ASC είναι αναμφισβήτητα ο πιο αυστηρός και απαιτητικός φορέας πιστοποίησης και νιώθουμε υπερήφανοι που συμμετείχαμε πιλοτικά στην ανάπτυξη του νέου προτύπου για την Τσιπούρα, το Λαβράκι και τον Κρανιό. Η AVRAMAR θα συνεχίσει με συνέπεια το ταξίδι της με στόχο να κληροδοτήσει ένα καλύτερο πλανήτη στις επόμενες γενιές.

ASC 2022 REPORT

ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΤΕ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μεγαλώνουμε τα ψάρια μας σεβόμενοι το φυσικό τους περιβάλλον. Οι προηγμένες και σύγχρονές τεχνικές εκτροφής δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην ιχθυφόρτιση, στην ποιότητα του νερού καθώς και στη διασφάλιση μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής με τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας. Η προσοχή στη λεπτομέρεια, μας δίνει τη δυνατότητα να παραδίδουμε με συνέπεια τα πιο φρέσκα και θρεπτικά ψάρια της Μεσογείου.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

Η προσοχή στη λεπτομέρεια περιλαμβάνει την καθημερινή ανάλυση του νερού, την περιβαλλοντική παρακολούθηση του βένθους των μονάδων μας καθώς και έλεγχο κάθε συστατικού των ιχθυοτροφών μας – η σχολαστική εξέταση κάθε λεπτομέρειας των παραγωγικών διαδικασιών μας συμβάλει στη μεγάλη εικόνα της ευθύνης και της βιωσιμότητας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαχειριζόμαστε τα απόβλητά μας με τη λογική της κυκλικής οικονομίας, βασιζόμενοι στο τρίπτυχο Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση (3Rs= Reduce, Reuse, Recycle).